Хто і скільки інвестував у Тернопільщину

У 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8375,0 млн.грн капітальних інвестицій.


На одну особу в цілому по області освоєно 8007,8 грн капітальних інвестицій (у 2017р. – 6793,9 грн).
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 60,3% загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 18,2%, коштів державного та місцевих бюджетів ‒ 12,3%, кредитів банків та інших позик – 7,8% капітальних інвестицій.
За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано в сільське, лісове та рибне господарство (33,3% до загального обсягу), промисловість (22,7%), будівництво (20,1%).
У житловому будівництві освоєно 1604,8 млн.грн капітальних інвестицій. Питома вага інвестицій у житлові будівлі становила 19,2%.

грошіКоментарі закриті.