В Тернопільщину стали більше інвестувати

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6538,5 млн.грн капітальних інвестицій, що на 42,3% більше від обсягу січня–грудня 2016р.

На одну особу в цілому по області освоєно 6173,1 грн капітальних інвестицій (у січні–грудні 2016р. – 4226,2 грн).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 53,9% загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 20,8%, державного та місцевих бюджетів – 11,4%,  кредитів банків та інших позик – 10,3% капітальних інвестицій.

За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій  було спрямовано в сільське, лісове та рибне господарство (31,1% до загального обсягу),  промисловість (24,7%), будівництво (22,7%).

У житловому будівництві освоєно 1536,0 млн.грн капітальних інвестицій, що на 32,1% більше, ніж у січні–грудні 2016р. Питома вага інвестицій у житлові будівлі становила 23,5%.

 Коментарі закриті.