У Тернополі відбудеться симпозіум за участю Богдана Гаврилишина

12 – 14 червня 2013 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя проводить 8-ий міжнародний симпозіум.Симпозімум присвячений проблемам інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі, використання світового досвіду для демократичної трансформації та соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізаційного впливу на всі сфери суспільного життя.

На симпозіумі планується розглянути і обговорити широке коло проблем із напрямків:

  1. Значення і роль науково-освітнього, інтелектуального потенціалу України у формуванні громадянського суспільства, української модерної нації та розвитку публічного управління (проблеми реалізації Конституції України, політичної структуризації суспільства, формування національної свідомості та державницького мислення, професіоналізації державно-управлінських кадрів тощо).
  2. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері освіти, науки та професійній підготовці кадрів.
  3. Навчальні заклади та наукові установи в умовах демократичної трансформації українського суспільства. Сучасні науково-освітні технології в контексті Болонського процесу та концепції менеджменту знань.
  4. Духовні, моральні та релігійні цінності в інтеграції українського суспільства.
  5. Молодь у розбудові України.
  6. Проблеми розвитку і збереження інтелектуального потенціалу України. Відродження імен маловідомих фундаторів вітчизняної науки.

За участю провідних вітчизняних та зарубіжних учених і державних діячів відбудеться Круглий стіл: «Гуманітарні засади державотворення»

 

 Також в рамках симпозіуму відбудеться присвоєння звання Почесного доктора ТНТУ  Гаврилишину Богдану Дмитровичу.Симпозіум проводиться відповідно до регіональної довготривалої програми «Взаємодії вищих закладів освіти західних областей із закладами освіти АР Крим та МВС Збройних сил України»Коментарі закриті.